Ageaş barlagy

ANDUVAPE web sahypasyny ulanmak üçin 21 ýa-da ondan uly bolmaly.Web sahypasyna girmezden ozal ýaşyňyzy barlaň.

Bu web sahypasyndaky önümler diňe ulular üçin niýetlenendir.

Bagyşlaň, ýaşyňyza rugsat berilmeýär

vaper ekspo uk
Grin bar J45 9000puffs bir gezek ulanylýan wape ruçkasy
grinbar 7000puffs bir gezek ulanylýan wape
2022 Gyzgyn satylýan Grinbar teleskopy Bir gezek ulanylýan wape ruçkasy 5000 puffs mesh rulony

Professional dizaýn we önümçilik toparymyz bar.

Iň soňky habarlar

Bugrn önümlerini däl-de, ýylylyk üçin bir bitewi çözgüt platerom

biz hakda

“Dongguan Jianrui” elektron kärhana kärhanasy2012-nji ýylda esaslandyryldy. Vape & CBD enjamlaryny öndürmekde we ösdürmekde ýöriteleşen.Özümiziň galyndy ussahanamyz, apparat ussahanasy we Silikon ussahanamyz bardy.Seminarlar önümlerimiziň gizlinligini we gowşuryş wagtyny üpjün edýär.Kompaniýamyzda iki yzygiderli ussahana we bir tozansyz ussahana bar.Seminarda 200-den gowrak işgär.

Has köp +
ANDU
  • A maslahat beriň
  • B maslahat beriň
  • 2022 Iň täze gyzgyn meşhur bir gezek ulanylýan wape ruçkasy Elektron çilim 5000 Puffs Pod Mesh Coil Vape (1)
  • J59 grinbar üzüm energiýasy
  • grinbar 9000puffs bir gezek ulanylýan wape APPLE PEACH RAZZ
  • 2022 Iň täze gyzgyn meşhur bir gezek ulanylýan wape ruçkasy Elektron çilim 5000 Puffs Pod Mesh Coil Vape (2)
  • 2022 gyzgyn satylýan grinbar teleskopy, bir gezek ulanylýan wape ruçkasy 5000 puffs mesh rulony (2)
  • 2022 gyzgyn satylýan grinbar teleskopy, bir gezek ulanylýan wape ruçkasy 5000 puffs mesh rulony (1)
  • 2022 gyzgyn satylýan grinbar teleskopy bir gezek ulanylýan wape ruçkasy 5000 puffs mesh rulony (3)
  • 2022 gyzgyn satylýan grinbar teleskopy bir gezek ulanylýan wape ruçkasy 5000 puffs mesh rulony (5)